ZHANG, Ren Ci. (Ed). WANG GE YI PAINTINGS. (In Chinese).